NL / EN

Intro

Community

LoREco* wil de economie weer dichter bij de mensen brengen. Wij geloven dat de grote technologische, maatschappelijke en ecologische uitdagingen van de toekomst slechts kunnen worden aangepakt door in te grijpen op de fundamenten. LoREco wil als ESF transitie project op zoek gaan naar een manier om dat te realiseren. Centrumsteden spelen hierbij een cruciale rol omdat zij dicht bij de mensen staan. De opzet is met behulp van een complementaire munt en een daaraan gekoppeld basisloon de lokale economie en het sociaal weefsel binnen de steden te versterken om zo de volle potentie van de bevolking op een duurzame manier aan te spreken.

* LoREco is een acroniem van Lokale Regeneratieve Economie

Team

Het team dat dit project aanpakt bestaat uit volgende organisaties:

De financiering van het project gebeurt in het kader van een ESF transitieproject, waarbij Europa en Vlaanderen elk voor 45% van de middelen instaan. De overige 10% wordt gedragen door de uitvoerende partners.

De LoREco werking wordt geruggesteund door een stuwgroep met daarin onder andere Nicolas Franka (Financité), Georgina M. Gomez (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Marek Hudson (Université Libre de Bruxelles en Centre for European Research in Microfinance).

Doelen

Dit project ambieert een concrete hefboom voor de transitie naar een klimaatpositieve, mensgerichte economie en samenleving te ontwikkelen door complementaire munten en basisinkomen slim te integreren. Het project loopt over 3 jaar maar heeft de blik op 2050. Het is in eerste instantie een leertraject dat we willen doorlopen samen met overheden, organisaties, bedrijven en burgers. Even belangrijk als het eindresultaat zijn de geleerde lessen. Het belangrijkste doel van het project is te leren welke elementen aanslaan, wat werkt en wat niet werkt, op basis van concrete experimenten, daarbij heel goed oplettend om alle betrokken partijen ten volle te respecteren.

  Concreet hebben we dit vertaald naar een aantal kritische succes factoren die we tegen 2022 willen realiseren:
 • Er is een economisch model uitgewerkt als basis van te realiseren experimenten richting een lokale en regeneratieve economie.
 • Er zijn middelen die de effecten van een complementaire munt met basisloon visualiseren en simuleren.
 • Alternatieve economische systemen met positieve sociale en regeneratieve effecten worden besproken op diverse fora (publieke events, diverse media) van de relevante stakeholders vermeld in het project.
 • Er is een matchingplatform beschikbaar die de verschillende actoren binnen het muntsysteem met elkaar kan verbinden.
 • Er is een faciliterende tool die het mogelijk maakt om een basisloon in complementaire munt uit te keren waarmee experimenten kunnen worden gerealiseerd.
 • Er zijn diverse experimenten met een complementaire munt met basisloon op verschillende niveaus.
 • Er is minstens één lokale overheid die een verbintenis is aangegaan om een systeem met complementaire munt met basisloon op te zetten.
 • De geleerde lessen (zowel succesfactoren als barrières) zijn ter beschikking gesteld via diverse media en worden actief gepromoot bij de diverse stakeholders.
Download als pdf

Model

Het LoREco project wil de uitbouw en versterking van lokale regeneratieve economieën maximaal ondersteunen. LoREco zet dan ook maximaal in op volgende elementen op het lokale niveau:

 • Het verhogen van financiële zekerheid,
 • Het inzetten op ecologisch herstel,
 • Het herstellen van het lokale sociaal weefsel,
 • Het bieden van ademruimte voor persoonlijke ontwikkeling,
 • Het toevoegen van extra betekenislaag rond wat waardevol is.

Om deze elementen te bereiken, zet LoREco in op het ontwikkelen van een munt-ecosysteem parallel en aanvullend aan dat van de euro. Dit munt-ecosysteem steunt op een digitale complementaire munt. Met deze munt kan je goederen en diensten aankopen bij de actoren die deel uitmaken van het munt-ecosysteem. De euro geldt als rekeneenheid en dus referentiekader om de aangeboden diensten en producten ‘correct’ in munten te kunnen prijzen. Eén munt is bijvoorbeeld gelijk aan 1 euro. In het munt-ecosysteem is echter er geen mogelijkheid om ‘rechtstreeks’ munten om te zetten naar euro, het gaat dus om een rekeneenheid en geen wisselkoers.

Er zal binnen LoREco een digitale interactietool ontwikkeld worden die twee belangrijke functies vervult. Enerzijds is het een platform waarop aanbieders van goederen en/of diensten en potentiële afnemers elkaar vlot kunnen vinden. Anderzijds maakt die tool het mogelijk de munt transacties uit te voeren en zal die het totale saldo aan munten van de gebruiker op een eenvoudige en overzichtelijke manier bijhouden.

Elke maand ontvangt iedere persoon die deel uitmaakt van het munt-ecosysteem onvoorwaardelijk een vast bedrag (i.e. basisinkomen) aan complementaire munten om te besteden binnen het munt-ecosysteem. Hoe groot het basisinkomen is, hangt af van de financiële draagkracht van het ecosysteem waarbinnen de munt geldig is. Met andere woorden, wanneer er weinig actoren participeren, zal het basisinkomen klein zijn. Van zodra er veel verschillende vragers en aanbieders actief zijn, kan het basisinkomen groter zijn.

De grenzen van het munt-ecosysteem worden bepaald door het netwerk aan actoren binnen het ecosysteem. Binnen het LoREco project zien wij het ecosysteem op stads/gemeenteniveau, waarbij elke actor binnen de stad of gemeente (bv. burgers, handelaars, vzw's, stadsdiensten, etc.) kan participeren binnen het munt-ecosysteem. Dergelijke systemen kunnen ook worden opgezet op kleinere schaal (bv. netwerk van actoren die werken rond een specifiek, gelijklopend doel) of op grotere schaal (bv. (bio)regionaal).

Binnen het LoREco munt-ecosysteem staat duurzaamheid en regenerativiteit voorop. We definiëren duurzaamheid breed en holistisch, waarbij het kan gaan om duurzaamheid op vlak natuurlijk kapitaal, sociaal kapitaal, menselijk kapitaal, intellectueel kapitaal en financieel kapitaal. Actoren actief binnen het LoREco munt-ecosysteem trachten niet alleen op een verantwoorde manier met deze multikapitalen bezig te zijn, bij voorkeur zetten ze ook acties op die regeneratief van aard zijn. Dit wil zeggen dat acties worden opgezet die op één of meerdere van de vijf kapitalen positief en herstellend werken. Dus, hoewel iedereen die binnen de grenzen van het ecosysteem ligt, goederen en diensten kan aanbieden in de complementaire munt, zullen zij gestimuleerd worden om hun activiteiten zo duurzaam mogelijk te organiseren.

Iedere aanbieder binnen het ecosysteem zal dus de duurzaamheidsinspanningen moeten kunnen aantonen. Dit kan enerzijds door het bepaald hebben van bestaande labels die passen binnen het multikapitalenkader (bv. BCorp, Fairfin label, …) en anderzijds door het opstellen van een gepersonaliseerd charter waarbij de aanbieder een aantal doelen rond het duurzaam omgaan met de één of meerdere kapitalen voorop zet. De vooruitgang richting het halen van die doelstellingen wordt door een overkoepelende organisatie opgevolgd. Daarnaast zal er ook een peer-review ratingsysteem opgesteld worden die het mogelijk maakt dat de participanten in het systeem een duurzaamheidsscore toe te kennen.

Op basis van deze verschillende manieren om de duurzaamheid van een aanbieder in te schatten, zal die in een bepaalde duurzaamheidscategorie (tiers) onderverdeeld worden. Deze duurzaamheidstiers gaan van ‘intentie tot verduurzamen’ over ‘kapitaal neutraal’ tot ‘regeneratieve aanbieder’. Door extra inspanningen te doen om het duurzaamheidsniveau van de activiteiten te versterken, kan een aanbieder opklimmen doorheen de tiers.

Deze duurzaamheidstiers zijn gekoppeld aan een beloningssysteem met bonusmunten voor de afnemers. Wie de complementaire munten spendeert aan duurzame goederen en/of diensten, heeft recht op een bepaald aantal bonusmunten. Om na te gaan of iemand recht heeft op bonusmunten, bekijken we maandelijks de ratio van ‘duurzaam gespendeerde munten’ versus het totale maandelijks uitgegeven bedrag. Munten gespendeerd bij aanbieders die in hogere duurzaamheidstiers zitten, tellen zwaarder mee in de berekening. Van zodra de ratio hoog genoeg is, worden de bonusmunten op de rekening bijgezet.

Het is mogelijk de complementaire munten op te sparen. Echter, om overmatige kapitaalaccumulatie tegen te gaan, zal vanaf een bepaald gespaard bedrag een zeker percentage negatieve rente gehoffen worden (demurrage). De demurrage zal progressief gehoffen worden. Een billijk deel van de gespaarde munten blijft altijd demurrage-vrij, maar zodra de threshold is overschreden, zal het demurragepercentage stijgen in verschillende niveaus, naargelang de hoogte van je gespaarde hoeveelheid munten.

De munten die afgeroomd worden door de demurrage zullen, in belangrijke mate, terug in de lokale economie geïnvesteerd worden inj projecten van aanbieders in hoge duurzaamheidstiers of projecten van aanbieders uit lagere tiers die via die projecten tiers willen stijgen. Iedereen binnen het muntsysteem zal in de digitale interactietool eenvoudig kunnen aangeven naar welk type projecten van algemeen belang zijn of haar eventueel gedemurreerde munten toe vloeien.

Contact

Bedankt

We hebben je bericht goed ontvangen. We gaan er spoedig mee aan de slag.

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form